U Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu, 07. novembra je održana redovna godišnja skupština Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo.

Komora novembar 2013-1

Skupštinu je otvorio i pozdravio domaćine, goste i delegate, predsjednik Komore, prim.dr. Fahrudin Kulenović.
U ime domaćina, prof. dr. Sebija Izetbegović, direktorica Opće bolnice, zaželjela je svima dobrodošlicu i uspješan rad, rekavši da je ovoj ustanovi čast da su delegati Komore gosti u novom renoviranom prostoru koji će uvijek biti otvoren za skupove i saradnju ove vrste.

Komora pozdravna rijec

Predsjednik Komore prim. dr. Fahrudin Kulenović govorio je o radu Ljekarske komore KS-a. On je podnio Izvještaj o radu Komore u prošloj godini koji je usvojen.
Kulenović je, pored ostalog kazao, da je od 82 predložena kandidata za počasno zvanje Primarijus, dobilo njih 38. Ovaj mali broj dobijenih počasnih zvanja primarijus, izazvao je dosta negodovanja kod svih članova Komore. Na sjednici se najviše govorilo o nezadovoljstvu ljekara porodične medicine i njihovoj preopterećenosti radom. Od Komore je zatraženo da se ozbiljno založi za poboljšanje njihovog položaja.
Ljekari su iskazali i svoje nezadovoljstvo lošim statusom i društvenim položajem. Predloženo je da Komora pokrene inicijativu za donošenje zakona o zaštiti ljekara.

Komora novembar 2013-2Komora novembar 2013-3

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava