Slike ugriz psa 1

U organizaciji Odjela za urgentnu medicinu Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, za uposlenike ovog odjela, sve specijalizante i zaintersovane, dr. Eldina Bešlagić održala je predavanje o postupku kod ugriza pasa. Predavanje je realizovano u okviru plana kontinuirane interne edukacije za osoblje Bolnice.

Slike ugriz psa 2

Usta psa predstavljaju pravi inkubator od preko dvije stotine vrsta bakterija i virusa uz obavezne anaerobe. Bakterije sa slinom utisnu se pod pritiskom u razriveno tkivo, tako da je i manji broj bakterija sa velikom virulentnošću u stanju da izazove invazivnu infekciju. Mnogobrojne povrede mogu da nastanu od čopora pasa lutalica. Sem polimorfnih bakterija u pasa i mačaka u ustima postoji i animalna infekcija Pasteurella multocida.

Ugriznu ranu prvo treba dobro isprati sapunom i vodom pod mlazom tekuće vode da bi se s mjesta ugriza što učinkovitije odstranili slina i sekret. Potom se javiti svome liječniku u ordinaciju opće medicine.

U hirurškim postupcima debridmana ovih rana je bitno da se sve devitalizirano tkivo odstrani. Ne treba ni pokušavati da se očuva tkivo koje je avulzijom odvojeno kao i odvojeni režnjevi kože. Masivnost i raznovrsnost bakterijske kontaminacije kao i nagnječeno tkivo, ne dozvoljavaju da se rana primarno zatvara. Pored primjene antibiotika sa širokim spektrom djejstva, podrazumijeva se i antitetanusna zaštita.

Download icon

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava