Za medicinske sestre i tehničare Opće bolnice, a u okviru redovne edukacije, održano je predavanje o temi: “Zdravstvena njega bolesnika sa vanjskom drenažom likvora”. Predavanje su održale medicinske sestre Sanela Delić i Emina Terzić 

Predavanje 13 03 Sanela-2

Cilj predavanja je bio upoznavanje prisutnih sa načinom njege neurohirurškog pacijenta sa vanjskom drenažom likvora. Akcenti su stavljeni na opis likvora, gdje nastaje, gdje se resorbuje i u kojim količinama, na njegov izgled i procedure njegovog uzimanja na biohemijske i mikrobiološke analize.

Objašnjeno je kako dolazi do povećanja količine likvora i kako prepoznati stanje pacijenta sa povišenim intrakranijalnim pritiskom.

Predavanje 13 03 Sanela-1

Bilo je govora i o samom sistema za vanjsku drenažu likvora i načinu na koji se tim sistemom rukuje. Takodjer, predočena je sestrinska procedura pravilnog reagovanja i opservacije kada je ovakav pacijent u pitanju, te terapijska procedura liječenja i snižavanja intrakranijalnog pritiska.

Predavači su se osvrnuli i na promjene stanja svijesti kod ovih pacijenata, te pojave mučnine, povraćanja, glavobolje, izgleda zjenica.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava