Daruj KRV 2014-3

Odsjek za transfuzijsku medicinu Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Crveni križ/krst Općine Centar Sarajevo, organiziraju tradicionalnu akciju darivanja krvi.

Akcija će biti održana u utorak, 18. marta u prostorijama Odsjeka za transfuzijsku medicinu Opće bolnice u terminu od 08,30 – 14,00 sati.

Akcija je prvenstveno namijenjena uposlenicima bolnice, ali kao i uvijek do sada, naša vrata su širom otvorena svima koji nam se žele pridružiti i ovim humanim činom darovati krv onima kojima je najpotrebnija.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava