ORL Lejla 1

Lejla Hadžić, med. tehničar na Odsijeku za ORL, Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš", za medicinske sestre i tehničare hirurškog odjela održala je predavanje o sestrinskoj njezi bolesnika sa traheostomom.

ORL Lejla 2

Traheotomija je hirurški zahvat kojim se otvara prednji dio traheje da bi se obezbijedilo disanja. Dijeli se na hitnu i elektivnu. Izvodi se u lokalnoj ili općoj anesteziji.
Indikacije za traheotomiju su: opstrukcija gornjeg dišnog puta, omogućavanje toalete gornjeg respiratornog trakta, pomoći respiraciju skraćenjem gornjeg dišnog puta, prevenirati aspiraciju sadržaja usne šupljine i probavnog trakta.
Traheostoma je umjetno stvoreni otvor na prednjem dijelu traheje. Može biti privremena ili trajna.
U otvor traheostome plasira se kanila koja se po potrebi fiksira. Vrste kanila: armirana s balonom, nearmirana sa balonom, plastična bez balona i metalna sa uloškom.
Uloga medicinske sestre/tehničara pri toaleti traheostome odnosno promjeni kanile je upoznati bolesnika s postupkom, smjestiti ga u sjedeći položaj, priprema pribora, asistiranje ljekaru pri izvođenju postupka.
Toaleta kanile podrazumijeva ispiranje ili izmjenu uloška i aspiraciju trahealnog sekreta.
Toaletu kanile potrebno je vršiti često, ponekad više puta dnevno. Hospitaliziranom pacijentu neophodan je stalni monitoring uz fizikalni pregled. Komplikacije kod pacijenata sa trahealnom kanilom (sestrinske dijagnoze): smanjena prohodnost dišnih puteva, ozljede kanilom, aspiracija sekreta, pomicanje kanile, hipoksija i hiperkapnija, infekcija, stvaranje fistula.
Najvažnija je saradnja sa pacijentom ukoliko je svjestan, te kordinacija i timski rad između medicinske sestre/tehničara i ljekara.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI