AKAZ 201 11

U organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) 14. i 15. decembra ove godine, održani su peti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH”.
Zaslužnim institucijama i pojedincima dodjeljenja su priznanja i pohvale za proteklu godinu te akreditacija i sertifikacija zdravstvenim ustanovama. Među nagrađenim su i uposlenici Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo.
U kategoriji ‘Koordinator kvaliteta’ priznanje za izvrsnost je dobio dr. Ranko Čović, menadžer kvaliteta u Općoj bolnici, a nagradu mu je uručila prošlogodišnja dobitnica ovog priznanja dr. Lejla Mačković.
Zahvalnica je uručena i Zlati Peševski, glavnoj medicinskoj sestri Odjeljenja za hirurgiju.
Inače, prvi dan ove Manifestacije je bio u znaku obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a te obuke i okruglog stola za zdravstvene menadžere, dok je drugi dan imao revijalni karakter.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI