KRV ils

Druga  ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi za uposlenike  Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo  bit će organizirana u četvrtak, 10.08.2017. godine  od 8,30 do 14,00 sati.  Akciju organizira Odsjek za transfuzijsku medicinu Opće bolnice,   u saradnji sa Crvenim krstom/križom Općine Centar Sarajevo.

Isključivo zdrava osoba može biti darovalac krvi.Zakonom je regulirano da su to osobe od 18 do 65 godina, tjelesne mase iznad 50 kg .Zdrava osoba može darivati krv više puta tokom godine. U toku jedne kalendarske godine  muškarci  krv mogu darivati 4, a žene 3 puta .

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava