OBS white

Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ upriličit će Simpozij o temi: „Beskrvno liječenje - ekonomski aspekti, tehnike i rizici“, u četvrtak, 14.09.2017. godine, s početkom u 10,00. sati.


Ljekarska komora Kantona Sarajevo će učesnicima dodijeliti certifikat, a predviđeno je i bodovanje i to za predavače 10, a slušaoce 5 bodova.
Za ovaj skup, na kojem će govoriti eminentni stručnjaci, nije predviđena kotizacija i ulaz je slobodan.


Detaljan Program možete pogledati Ovdje!

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava