U Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” , drugi put ove godine, je održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciju je organizirao Odsjek za transfuzijsku medicinu Opće bolnice (OTM ), u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH i Crvenim krstom/križom Općine Centar Sarajevo. S obzirom da je ljetni period i vrijeme godišnjih odmora ukupno je prikupljeno 17 doza dragocijene tečnosti.
krv 2017

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava