predavanje cum

Dr. Merima Šišić,specijalista urgentne medicine i šefica Odjeljenja za urgentnu medicinu u Općoj bolnici „Prim.dr.Abdulah Nakaš“ ,u okviru interne edukacije, je održala predavanje za osoblje ovog Odjeljenja o temi:„Pristup traumatiziranim pacijentima “ .Predavanju su prisustvovali i uposlenici Odsjeka za prijem i otpust bolesnika.

Dr.Šišić je istakla uslove koji trebaju biti zadovoljeni kod prijema traumatiziranog pacijenta i korake koje poduzima osoblje , kako bi se pacijentu   pružila brza i adekvatna usluga i tretman . Pristup politraumatiziranom pacijentu na Odjeljenju za Urgentnu medicinu je multidisciplinaran i uključuje tim ljekara anesteziologa, hirurga,neurologa,ortopeda, a ovisno o vrsti povreda i oftalmologa i ORL.

predavanje cum1

Integralno predavanje možete pročitati OVDJE!

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI