1 kongres ortopeda

Na nedavno održanom Prvom kongresu ortopeda i traumatologa BiH sa međunarodnim učešćem, koji je organizovan na Jahorini, ljekari Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", pred oko 300 učesnika, prezentirali su dva stručna rada.

Kongres Jahorina Djozic Sukrija

"Osteoporotični prelomi, mjesto i uloga ortopedskog hirurga" koji je prezentirao prim. dr. sci. med. Šukrija Đozić.

Kongres Jahorina Tarik M

Kominutivni pertrohanterni prelomi femura tretirani parcijalnom endoprotezom" koji je izlagao mr.sci. med. dr. Tarik Muharemović.

Na kongresu je predstavljeno oko 270 stručnih radova koji su obuhvatali sljedeće teme:

 • Prijelomi femura (vrat, trohanterni i dijafizarni)
 • Case Raport prezentacije
 • Menadžment u ortopediji i traumatologiji
 • Istraživanja u ortopediji i traumatologiji
 • Regenerativna medicina
 • Plenarna predavanja 1 (artroplastika, artroskopija)
 • Primarna artroplastika kuka i koljena
 • Reviziona artroplastika kuka i koljena
 • Infekcije u artroplastici
 • Preoperativni menadžment u artroplastici
 • Dječija ortopedija
 • Pesudoartroze
 • Povrede i oboljenja šake i ručnog zgloba
 • Spinalna hirurgija
 • Tumori u ortopediji
 • Povrede karlice
 • Sportske povrede koljena i ramena
 • Prijelomi potkoljenice
 • Instrumentiranje u ortopedskoj hirurgiji
 • Sestrinska njega u ortopedskoj hirurgiji
 • Ortopedija razno (rame, stopalo, ostalo)

Na kongresu su prezentovani radovi autora iz 12 država - svih država regiona, Turske, Irske, Austrije, Izraela, Italije, SAD i Holandije.
Jedan od značajnih rezultata ovog kongresa je i osnivanje Udruženja ortopedskih hirurga i traumatologa BiH, a takođe su razmijenjena profesionalčna iskustva u liječenju pacijenatai i uspostavljene nove profesionalne veze.

D O W N L O A D

Download icon

D O W N L O A D

Download icon