Načelnik sarajevske Općine Centar Dževad Bećirević i prof. dr. Sebija Izetbegović, direktorica Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" potpisali su protokol o realizaciji granta u iznosu od 40.000 KM. Sredstva su obezbjeđena iz ovogodišnjeg budžeta Općine Centar.

9

Od navedenih sredstava planirano je da se 35.000 KM utroši za nabavku videogastroskopa za potrebe Odjela interne medicina Opće bolnice, a 5.000 KM za nabavku neophodnih dodataka za aparat mamomat koji registrira benigne i maligne tumore dojke.

Prema potpisanom protokolu, Općina Centar će na račun Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" prebaciti navedeni iznos u roku od pet dana, nakon čega će uprava ove medicinske ustanove pokrenuti proceduru javne nabavke za pomenutu medicinsku opremu.

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava