Dr. Jasmina Šlaku, specijalista pedijatar sa Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, održala je za osoblje ovog odjeljenja predavanje o temi: „Dojenčad sa posebnim potrebama“.

Predavanje Jasmina Slaku-1-2014

Djeca sa niskom porođajnom težinom i bolesna djeca trebaju prevashodno stručnu pomoći da bi se mogla hraniti majčinim mlijekom ili dojiti.

Važnost majčinog mlijeka za nedonošče, novorođenče niske porođajne težine ili novorođenče sa posebnim potrebama se ogleda u tome što ono sadrži zaštitne imunološke faktore koji pomažu u sprečavanju infekcija, faktore rasta koji pomažu razvoju probavnih organa i drugih sistema djeteta, posebno esencijalne masne kiseline koje su važne za razvoj mozga. Stoga su dojenje i konzumacija majčinog mlijeka za ove kategorije vrlo bitni.

Dojenje kod ovakve djece započinjemo kontaktom „koža-na kožu“, pazimo da dijete bude stavljeno u ispravan položaj, da ima jezik pod dojkom, da je djetetova glava iznad dojke i čelo lako odmaknuto.

Posebna stanja koja zahtijevaju pomoć majci pri dojenju:

 • žutica
 • hipoglikemija
 • prenešena novorođenčad
 • urođene srčane mane
 • neurološke i porođajne ozlijede
 • rascjep usne, čeljusti i nepca
 • Daunow sindrom

Preporuke za hranjenje ovakve dojenčadi podrazumijevaju:

 • adekvatnu skrb o majčinom zdravlju
 • omogućavanje ranog kontakta "koža na kožu"
 • podučavanje majke adekvatnom položaju za dojenje
 • podučavanje majke izmlazanju mlijeka u svim slučajevima kada ne može da doji

Da bi se pružila prava i adekvatna pomoć, osoblje mora biti stručno i educirano, a u svakom pojedinačnom slučaju individualni pristup je obavezan.

Predavanje Jasmina Slaku-2014

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI