DOJENJE 2015-1

Svjetska sedmica dojenja je globalna kampanja koja se održava svake godine u oko 170 zemalja svijeta u prvoj avgustovskoj sedmici. (01.- 08. avgust). Ovaj se događaj obilježava kako bi se porodilje potaknule na dojenje i time se unaprijedilo zdravlje djece.Kada su 1989. godine UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija prihvatili „Deset koraka do uspješnog dojenja „ te kada je 1993 god. započeo program"Bolnica prijatelj beba" niko nije mogao ni slutiti kako će ovi stavovi imati značenje za ponovni povratak prirodnoj prehrani. Tada je završilo razdoblje promovisanja umjetne prehrane kao „najvećeg nekontrolisanog eksperimenta u historiji čovječanstva".

DOJENJE 2015-2

„Bolnica-prijatelj beba"
Danas je u svijetu preko 20.000 porodilišta u kojima je jedinstvena veza majke i djeteta stavljena na prvo mjesto i koje nose naziv „Bolnica--prijatelj beba". Jedno od njih je i porodilište Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo.
Dojenje je prirodan proces koji započinje s rođenjem djeteta. Svako zdravo novorođenče sposobno je da odmah po rođenju puzi po trbuhu svoje majke, te da odmah pronađe dojku i započne sa sisanjem. U porodilištu majke i novorođenčad se ne odvajaju, a poznatih 10 koraka ka uspješnom dojenju osmišljeni su kako bi se omogućio najbolji početak hranjenja svake bebe. Majčino mlijeko je sterilno, tj. ne sadrži bakterije, uvijek je dostupno, toplo bez dodatne pripreme, i u vrijeme kada to beba želi. Majčino mlijeko omogućava zaštitu bebe od infekcije, alergije, zaštitu od pojave astme, ekcema i šećerne bolesti. Dojenje umanjuje plač, smanjuje pojavu žutice, a posebno utiče na emocionalni razvoj djeteta. Prirodna ishrana obezbjeđuje psihomotorni razvoj, kao i razvoj imunološkog sistema (djeca koja su dojena pokazuju veći koeficjent intelegencije kao i bolji imunitet). Dojenje smanjuje mogućnost formiranja loših zuba, lošeg vida, nekih dječijih karcinoma, povišenog krvnog pritiska i nekih srčanih oboljenja u kasnijem životu. Značaj dojenja za majku je mnogostruk: omogućuje sprečavanje krvarenja nakon porođaja, smanjuje rizik od raka dojke i jajnika, smanjuje rizik od bolesti kostiju u starosti, smanjuje pojavu postporođajne depresije,potiče zbližavanje s djetetom, povećava samopouzdanje majke i njenu sposobnost da se brine o djetetu.

DOJENJE 2015-12png

Zašto je promocija dojenja važna?
Promocija uveliko ovisi o provođenju "Nacionalne politike dojenja" i proporuka na svim nivoima zdravstvenih i društvenih usluga. Iako je u našoj zemlji visoko razvijena zdravstvena zaštita trudnica, te je skoro svaki porod urađen uz stručnu pomoć zdravstvenog radnika/ce, nažalost statistike pokazuju da 50 % majki odustaje od dojenja već poslije prvog mjeseca djetetova života. Majčino mlijeko je biološki superiorna supstanca koja mijenja svoj sastav sa uzrastom djeteta i daje temelje budućem zdravlju. U društvu koje je prijateljski naklonjeno uspostavljanju kulture dojenja, majke treba da dobijaju pomoć, savjete i podršku tokom boravka u porodilištu. Nakon otpusta treba da ih savjetuju educirani liječnici, medicinske i patronažne sestre u primarnoj zaštiti, ali i druge majke sa iskustvom. Dojenje se ne može nametnuti niti narediti. Kao i ljubav, i sve dobro u čovjeku može se samo potaknuti, pokazati, poučiti, podržati i odnjegovati.

 

Dr. Jasmina Šlaku

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava