U Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" potpisan je protokol o realizaciji sredstava od 40 000 KM, koje su iz općinskog budžeta dodijeljene ovoj zdravstvenoj ustanovi. Donacija će biti iskorištena za kupovinu aparata za ultrazvuk oka za potrebe Odjeljenja za oftalmologiju.
Donacija opcina centar 003
Protokol su potpisali, u ime Općine Centar načelnik Dževad Bećirević, a u ime Opće bolnice to je učinila prof. dr. Sebija Izetbegović, direktorica bolnice.
Potpisivanju ovog dokumenta prisustvovali su i Osmo Babić, pomoćnik načelnika za rad i socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica Općine Centar, Muvedeta Butmir-Čedić, pomoćnica direktorice Opće bolnice za ekonomsko-finansijske poslove i glavni medicinski tehničar Elvedin Dervišević.
Donacija opcina centar 001

Direktorica Izetbegović zahvalila se na donaciji i upoznala prisutne o obimu posla i usluga koje pruža Opća bolnica. Navela je podatke da je samo u prvoj polovini ove godine pregledano 118 695 pacijenata, te da je u tom periodu pruženo 433 755 usluga. Ankete koje se redovno provode u bolnici govore o zadovoljstvu naših pacijenata, uslovima liječenja i pruženim uslugama. Načelnik Općine Centar Dževad Bećirević istakao je dobru saradnju dvije institucije i najavio nastavak ove prakse a sve u cilju poboljšanja liječenja pacijenata.

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava