Fiz web sept 2014-1

Nermina Bekrija, viši fizioterapeut Odjeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš" održala je za osoblje ovog odjeljenja predavanje čija je tema bila „Kineziterapija kod Morbus Bechterewa ili ankilozirajućeg spondilitisa".
Ankilozirajući spondilitis je upalno i često progresivno hronično reumatsko oboljenje. Najčešće pogađa sakroilijakalne zglobove (područje gdje se kičma spaja sa karlicom) i kičmu.
Klinička slika pokazuje da se prvo javlja zamor, slabost i bol. Bolest je češća kod muškaraca (dob između 18 i 30 godina), a glavna karakteristika je bol u leđima. Bol je jača nakon dužeg mirovanja i najčešće je praćena ukočenošću. Može se širiti u natkoljenicu, ali i u kičmu i prema vratu. Bolesnik ima izravnatu lumbalnu lordozu, poguren je sa torakalnom kifozom, glava je isturena prema naprijed, jer je naglašena cervikalna lordoza. Ramena su isturena, a kuk je u položaju flaksije, dok su koljena blago flaktirana (tzv. stav skijaša). Bolesnik ima otežan hod, a nemoguće je ležanje na leđima i obavljanje poslova u stojećem položaju.


Dijagnoza se postavlja na osnovu RTG nalaza, kliničke slike i mjerenja pokretljivosti kičme te laboratorijskog nalaza.
Provodi se kineziterapija, fizikalna terapija, balneo terapija, hidro terapija. Vježbe se trebaju provoditi u rehabilitacionim centrima jednom do dva puta godišnje.

D O W N L O A D

Download icon