RankoC2017 2

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ), prošle sedmice je održano predavanje za koordinatore kvaliteta zdravstvenih ustanova sa područja Federacije BiH. Tema ove sesije je bila: “Planiranje i pokretanje projekta“. Učesnici su razmijenili praktična iskustva i saznanja u implementaciji planiranja i pokretanja projekta uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama. Prezentirane su tehnike i metode rada, koje su neophodne za ostvarenje akreditacije ustanove. Jedan od predavača je bio i dr. Ranko Čović, koordinator za projektovanje organizacije, menadžer kvaliteta u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“.

akaz 2016 cert 01

Podsjećamo da je u Općoj bolnici u toku proces edukacije uposlenika, kako bi se poboljšao kvalitet zdravstvene zaštite, a osoblje ove zdravstvene Ustanove brže i bolje pripremilo za proces akreditacije u skladu sa važećim akreditacijskim standardima.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

 pneumokok simpozij poster WEB

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI