Donacija ginekologija Res.Vent.2

(Mr.sci.med.dr. Aida Đurđević-Đulepa, Prof.dr. Sebija Izetbegović, Dr. Jasmina Šlaku i Adisa Mušić)

Izvršna direktorica kompanije Bosnamed d.o.o. Adisa Mušić uručila je
Odjeljenju za ginekologiju,akušerstvo i neonatologiju respirator za ventilacionu podršku prijevremeno rođenih beba i djece do 20. kg.

Donacija ginekologija Res.Vent.1

(Dr. Jasmina Šlaku, Mr.sci.med.dr. Aida Đurđević-Đulepa, Prof.dr. Sebija Izetbegović, Mr.sci.med.dr. Nedžad Nakaš, Prim.dr. Esad Bećiragić)


Prof. dr. Sebija Izetbegović, direktorica bolnice zahvalila se kompaniji Bosnamed na ovoj vrijednoj donaciji. S obzirom da je broj porođaja u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš" u porastu, ventilacioni aparat će biti od velike pomoći.

Donacija ginekologija Res.Vent.3

(Dr. Jasmina Šlaku, Prof.dr. Sebija Izetbegović, Mr.sci.med.dr. Goran Stojkanović, Mr.sci.med.dr. Aida Đurđević-Đulepa, Mr.sci.med.dr. Nedžad Nakaš, Prim.dr Esad Bećiragić)

Vrijednost donacije je 59 000 KM. Nabavka rezervnih dijelova i održavanje obezbjeđeno je za narednih deset godina. Proizvođač Ventilacionog respiratora Babylog 8000 plus, je ugledna firma "Dräger", koja ove godine obilježava 125 godina rada.

Donacija ginekologija Res.Vent.4(Donirani aparat, Ventilacioni respirator Babylog 800)

Donacija je primljena na Odjeljenju za ginekologiju, akušerstvo i neonatologiju.