Svjetski dan zdravstva

Pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) od 1950. godine  svakog  7. aprila obilježava se Svjetski dan zdravlja. Obilježavanjem ovog dana  nastoji se podići svijest  javnosti o  važnosti  čuvanja zdravlja. Države koje ulažu u zdravlje svoje nacije ulažu u ljudske potencijale i bogatstvo zemlje.

Pravo na zdravstvenu zaštitu , kao temeljno ljudsko pravo, trebalo bi biti omogućeno svakoj osobi svugdje u svijetu te se  ovogodišnji Svjetski dan zdravlja obilježava  pod motom „Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom“ koju bi svi ljudi trebali ostvariti .

Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo,  koja je nedavno  akreditirana  od  Agencije za kvalitet i akreditaciju u  FBiH (AKAZ), u svom radu nastoji pacijentima , u okviru  mogućnosti ,  pružiti uslugu baziranu na  savremenim  dostignućima  medicinske znanosti.

Također, posebna pažnja se poklanja  preventivnim pregledima, kroz akcije besplatnog pregleda pacijenata, koje se organiziraju u Ustanovi  nekoliko puta tokom godine i za koje  već tradicionalno vlada veliko interesovanje građana.

Kako bi  svaki pacijent  dobio istu kvalitetnu  uslugu  Opća bolnica je u saradnji s AKAZO-m prva u BiH počela sa pilot projektom implementacije Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI). U okviru ovog projekta organiziraju se i tematska   predavanja  za sve  uposlenike bolnice , koja se odnose na   pristup pacijentima s invaliditetom.

Do sada  su  obrađene teme vezane za slijepa i slabovidna lica a naredne sedmice planirana je dvodnevna edukacija koja će biti posvećena komunikaciji osoblja sa  gluhim i  nagluhihm  pacijentima. 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava