Još jedno predavanje realizovano u Općoj bolnici iz plana kontinuirane edukacije.

Tema: Fizioterapeutski pregled pacijenata

Predavač: Aldin Berbić, fizioterapeut

Predavanje namijenjeno: za fizioterapeutske tehničare i diplomirane fizioterapeute Odjeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Predavanja_FIZ_ABPredavanja_FIZ_AB1Predavanja_FIZ_AB2

SAŽETAK

Fizioterapeutski pregled pacijenta se odnosi na potrebu i mogućnost primjene fizikalnih agenasa u svrhu dijagnostike i liječenja.

U općem dijelu pregleda uzimaju se ovi podaci: osobni podaci, anamneza - glavne tegobe, sadašnja bolest, ranije bolesti, porodična anamneza i psihosocijalna anamneza.

Opći pregled obuhvata i kliničku metodologiju pregleda: lokalni nalaz, stanje povrede, posljedice povrede, pregled neurološkog statusa i deficita, stanje kardiovaskularnog aparata i respiratornu funkciju.

Poseban dio je pregled motoričkih sposobnosti i funkcionalnog stanja. Oni se mogu sagledati kroz sljedeće specifične metode pregleda:

• manuelni mišićni test

• mjerenje obima pokreta u zglobovima i kičmenom stubu

• mjerenje dužine ekstremiteta

• test aktivnosti dnevnog života

DOWNLOAD PREZENTACIJE

Download_icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava