pismo zahvale

Prošle sedmice Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je donio odluku o izdavanju akreditacije J.U. Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“.Akreditaciji je prethodio dvogodišnji veliki rad svih uposlenika. Napisano je na stotine procedura, osoblje je obavilo edukaciju,urađeni su građevinski i drugi radovi te je nabavljena nova moderna medicinska oprema. Akreditacija je potvrda da se u ovoj zdravstvenoj ustanovi pruža kvalitetna zdravstvena usluga i provode najviši mogući standardi .

Naši pacijenti su prepoznali kvalitet i o tome nam pišu u svojim pismim zahvale. Jedno takvo možete pročitati u nastavku.

                                            

                                                   Bosanski Charité

Ležati u bolnici nije ni malo zavidna stvar ni u boljim i sretnijim državama nego što je naša. Ali, ako je čovjek primoran tražiti zdravstvenu skrb, onda je Opća bolnica prim.dr.  Abdulah  Nakaš najbolje takvo mjesto u našoj državi. Besprijekorna čistoća i red, ljubazno i kompetentno osoblje Klinike za unutrašnje bolesti,gdje sam bio na na pretragama, predvođeno iskusnim i u komunikaciji neposrednim Dr. Draganom Stevanovićem, čine ugodnim i neugodne i mučne časove u našim životima. Opća bolnica je bosanski Charité, malo siromašnija, ali po svemu prispodobiva uglednom berlinskom špitalu, gdje sam, također, boravio. Kad bi nam sve u državi bilo kao ova bolnica, gdje bi nam bio kraj.

mile stojić

Pismo zahvale možete pogledati ovdje

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava