predavanje cum

Dr. Merima Šišić,specijalista urgentne medicine i šefica Odjeljenja za urgentnu medicinu u Općoj bolnici „Prim.dr.Abdulah Nakaš“ ,u okviru interne edukacije, je održala predavanje za osoblje ovog Odjeljenja o temi:„Pristup traumatiziranim pacijentima “ .Predavanju su prisustvovali i uposlenici Odsjeka za prijem i otpust bolesnika.

Dr.Šišić je istakla uslove koji trebaju biti zadovoljeni kod prijema traumatiziranog pacijenta i korake koje poduzima osoblje , kako bi se pacijentu   pružila brza i adekvatna usluga i tretman . Pristup politraumatiziranom pacijentu na Odjeljenju za Urgentnu medicinu je multidisciplinaran i uključuje tim ljekara anesteziologa, hirurga,neurologa,ortopeda, a ovisno o vrsti povreda i oftalmologa i ORL.

predavanje cum1

Integralno predavanje možete pročitati OVDJE!

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava