antibiotici naslovna

 

Svake godine, 18. novembra, u cijeloj Evropi se obilježava „ Evropski dan svjesnosti o antibioticima“, a ima za cilj podizanje svijesnosti o odgovornoj upotrebi antibiotika.
Rezistencija na antibiotike je globalan problem koji zahtijeva timski angažman: liječnika, farmaceuta i vetrinara. Nekontrolisana upotreba antibiotika dovodi do nastanka multirezistentnih bakterija.
Smjernice za upotrebu antibiotika je izradila Svjetska zdravstvena organizacija zajedno sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti. Ove smjernice pored ostalog nalažu da se propisivanje antibiotika od strane liječnika vrši ciljano, prema antibiogramu.
Antibiotik se koristi isključivo za liječenje bakterijskih infekcija, te ga ne treba koristiti kod virusnih infekcija. Antibiotici se ne smiju uzimati samoinicijativno, niti kupovati u apotekama bez preporuke liječnika.
Neracionalna upotreba antibiotika dovodi do rezistencije na antibiotike koja je već evidentna u cijelom svijetu i koja ima za posljedicu nemogućnost efikasnog liječenja, jer antibiotici ne djeluju zbog razvoja bakterijske rezistencije.
Formirana je internacionalna mreža „Cezar“ u koju je umrežena i Opća bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš“, a koja se bavi praćenjem bakterijske rezistencije.
U Općoj bolnici se organiziraju edukativna predavanja o racionalnoj upotrebi antibiotika, usvojena je politika i strategija o racionalnoj upotrebi antibiotika, vodič o empirijskoj upotrebi antibiotika, lista rezervnih antibiotika, a sve u cilju odgovornog pristupa prilikom primjene antibiotika.
Neophodno je izbjegavati nepotrebno uzimanje antibiotika, bez savjeta liječnika, kako bi se spriječile sve neželjene posljedice nekontrolisane upotrebe antibiotika.

Pripremila: prim.dr. Nina Hrabač, specijalista infektolog

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava