Sumeja 1Dr Sumeja Selimbegović, specijalista fizikalne medicine i član Komisije za osiguranje zdravih radnih mjesta u Općoj bolnici“ „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, održala je za sve uposlenike ove Ustanove dva predavanja o temama: „Povezanost muskulo - skeletnih poremećaja sa procesom rada“ i  „Rizici i njihova prevencija kod dugog sjedenja na radnom mjestu“.

Sumeja 2Predavanja su nastavak kontinuirane interne edukacije uposlenika Opće bolnice koja bi trebala doprinjeti da se spriječe bolesti povezane s radom, te da radna mjesta budu sigurnija, zdravija i produktivnija.
Bolesti povezane sa radom uključuju:

  • poremećaje mišićno - koštanog sistema
  • poremećaje psihičkog zdravlja i stres
  • maligna oboljenja
  • kožne bolesti
  • bolesti uzrokovane biološkim agensima

Integralna predavanja možete pogledati OVDJE!

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava