Artritis

Svjetska zdravstvena organizacija je ovo desetljeće (2010. - 2020.) proglasila «desetljećem kostiju i zglobova» u okviru kojeg se 12. oktobra obilježava i Svjetski dan borbe protiv reumatoidnog artritisa. Od ove bolesti u Evropi boluje više od 300 miliona ljudi.
Reumatoidni artritis je hronična, progresivna, autoimuna bolest koja najčešće zahvata zglobove šaka i stopala. Bolest se ne ograničava samo na zglobove, već se može proširiti i na unutarnje organe te može vrlo brzo dovesti do radne i funkcionalne nesposobnosti i znatno smanjiti kvalitet života oboljelih.

Nepravovremeno otkrivanje bolesti može dovesti do trajnih oštećenja i invalidnosti. Tačan uzrok za nastanak bolesti još uvijek se ne zna, pa za reumatoidni artritis nažalost još nema niti pravog lijeka. Važnu ulogu u liječenju ima rehabilitacijski tim, ali i zdrav način života koji potiče organizam da se sam bori protiv bolesti.

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata