Nermina

European Academy of Neurology (EAN) je izuzetna prilika za neurologe širom svijeta da se na jednom mjestu, u nekoliko dana, dobije obilje stručnih informacija, sazna za svaki progres u neurologiji, upozna se sa eminentnim predavačima i naučnim spoznajama, te da razmjene vlastita iskustva sa kolegama iz regije i šire.
Ovogodišnji EAN održan je u Amsterdamu u periodu od 24.-27.juna 2017. i okupio je impozantan broj učesnika – vise od 6000.

Na ovom kongresu mr.sci.med.dr. Nermina Polimac-Gorana, sa Odjeljenja za neurologiju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, aktivno je učestvovala sa poster prezentacijom studije pod nazivom: “Correlation between cognitive impairment and early functional rehabilitation outcomes after stroke in elderly patients” koji je izrađen u suradnji sa grupom koautora.

Kao i predhodnih godina organizacija Kongresa je bila na vrhunskom nivou, ne samo u tehničkom već i u smislu izbora aktualnih tema i realizacije ogromnog broja oralnih prezentacija, poster prezentacija, radionica, satelit simpozija i sl.
Neurološke teme koje su procjenjene kao najprominentnije u službenom izvještaju po završetku Kongresa su: moždani udar, multipla skleroza, degenerativna oboljenja uključujući i demenciju, epilepsija, neuromuskularne bolesti i spinalna mišična atrofija.
Atraktivnost ovogodisnjeg EAN-a je učinila, većom, posjeta holandske kraljevske porodice. Prisustvo holandske kraljice Maksime je posebna čast za članove europske neurološke zajednice i izazvalo je veliko interesovanje i medijsku pažnju.

Poster Nermina

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI