MJZ Kongre

U Sarajevu su nedavno održani "IV Balkanski dani anestezije'' pod nazivom "Anestezija i intenzivno liječenje u abdominalnoj hirurgiji". Ovaj veliki naučni skup organiziralo je Udruženje anesteziologa i reanimatologa Federacije BIH (UDMAR-a) u saradnji sa Udruženjem anesteziologa i reanimatologa Turske ( ARUD-a ).
Naučni komitet Kongresa odabrao je teme iz oblasti stručnih i kliničkih savremenih spoznaja, kao i najnovijih standarda i protokola iz oblasti anestezije i intenzivne njege pacijenata u abdominalnoj hirurgiji.
Predavači su bili eminentni stručnjaci iz Turske, Bugarske, Srbije, Albanije, Makedonije, Grčke, SAD-a i BIH. Zahvaljujući visokom naučnom nivou i velikom trudu i entuzijazmu organizatora, ovaj Kongres je postao najvažniji stručni skup anesteziologa jugoistočne Evrope. Zapaženo izlaganje na Kongresu imali su ljekari Odjeljenja za anesteziju i intenzivnu terapiju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, koji su učestvovali sa četiri rada prezentirana u sklopu oralnih prezentacija.
1. „Intrahospital infections after abdominal surgery in the surgical ICU of General Hospital „Prim drAbdulah Nakaš“ - Lejla Muminagić-Hamza, Davorka Matković, Vesna Čengić
2. „Laparoscopic cholecystectomy and laryngeal mask airway “ - Čengić Vesna, Juroš-Zovko Marina, Keser Ivan
3. „Sealing ETT cuff pressure is reliable technique for cuff inflation “
Juroš-Zovko Marina, Čengić Vesna, Pandža Haris
4. „Challenge and changes of the airway management: Increasing use of the laryngeal mask airway in the General Hospital Sarajevo“
Čengić Vesna, Juroš-Zovko Marina, Keser Ivan, Pandža Haris

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava