Amira h1
Na Odjeljenju za hirurgiju Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", dipl. med. teh. Amira Hasanović održala je predavanje o njezi neurohirurškog pacijenta.

Amira h2

Mozak i kičmena moždina predstavljaju najdiferenciranije ljudske organe. Neurohirurgija je grana hirurgije koja se bavi operativnim liječenjem bolesti lobanje, mozga, kičme i živaca.

Bolesnici sa neurohirurškim, neurološkim i psihijatrijskim oboljenjima zahtijevaju najveći mogući dijapazon elemenata njege i predstavljaju iskušenje i izazov za medicinske radnike svih profila.

Liječenje i priprema pacijenta za operaciju mora biti temeljita i sveobuhvatna.
Jedna od najčešćih operacija na kičmi je operacija diskus hernije. Postoperativni tok oporavka ovih pacijenata je uglavnom brz i uspješan.
Postoperativna zdravstvena njega pacijenata sa operacijom glave usmjerena je na ublažavanje i otklanjanje tjelesnih simptoma, prepoznavanje i sprečavanje komplikacija.

Neurohiruške sestre moraju biti teoretski i praktično osposobljene, kako bi mogle odgovoriti kliničkim dužnostima i zahtjevima njege pacijenata. Sestrinska intervencija uključuje i poznavanje i prihvatanje pacijentovih samozaštitnih odgovora, obezbjeđivanje informacija i pomaganje pacijentu da sebi postavi ciljeve, razmišlja pozitivno, reaktivira, ako je to moguće, neke ranije sposobnosti, te mu, u tom smislu, medicinska sestra daje stalnu podršku.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava