Amara web 1
Za uposlenike Odjeljenja urgentne medicine Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš", predavanje o temi "Komplikacije periferne intravenske terapije i mjerama za njihovo preveniranje" je održala med. teh. Amara Sarhatlić.

Amara web 22
Intravenska terapija podrazumjeva bolus primjenu medikamenta i rastvora intravenskim putem. Obezbjeđenje venske linije jedna je od osnovnih vještina u domenu medicinske sestre/tehničara.
Uspostavljenjem perifernog intravenskog puta se dobija pristup perifernoj cirkulaciji pacijenta, što omogućava pristup uzimanju uzoraka krvi za laboratorijske analize, kao i primjenu infuzionih rastvora i medikamenata.

Lokalne komplikacije intravenske terapije koje medicinska sestra mora da prepozna i učestvuje u njihovom zbrinjavanju su: flebitis, infiltracija i ekstravazacija.
Fleblitis predstavlja zapaljenje unutrašnjeg sloja vene i može biti mehanički, hemijski i bakterijski.
Infiltracija se definiše kao nenamjerna aplikacija ne-vesikantnog lijeka ili rastvora, dok je ekstravazacija nenamjerna aplikacija vesikantnog lijeka ili rastvora u okolno tkivo umjesto namjeravani krvni sud.
Medicinska sestra treba da je u centru svih strategija uspostavljanja perifernog IV puta, s ciljem minimiziranja rizika nastanak ovih komplikacija koje zahtjevaju brzi i odgovarajući tretman. Uspješno savladano znanje i vještine iz ove oblasti, dobre komunikacijeske vještine te sposobnost snalaženja u iznenadnim situacijama, bitan su faktor, ne samo kod uspostavljanja venskog puta, već u kompletnoj slici sposobne, kvalitetne i uspješne medicnske sestre.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava