Berlin

Na prošlomjesečnom „Prvom  kongresu  Evropske neurološke akademije“ u Berlinu, prezentirani su najaktuelniji pristupi u liječenju neuroloških oboljenja.

Predavači iz cijele Evrop održali su niz predavanja, poster prezentacija, radionica, interaktivnih sesija i satelitskih konferencija o velikom broju neuroloških oboljenja. Govorilo se o konkretnim slučajevima za koje su preporučene i smjernice u liječenju. 

Najviše pažnje je posvećeno liječenju multipla skleroze i epilepsije, poremećaju pokreta, moždanom udaru, glavobolji, Parkinsonovoj bolesti, oboljenju perifernih nerava i demenciji.

Na ovom kongresu mr. sci. med. dr. Nermina Polimac-Gorana, sa Odjeljenja za neurologiju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, aktivno je učestvovala sa radom čiji je naslov „Frontal intermittent rhythmic delta activity as diagnostic method in migraine headaches“.

Pored novih saznanja, neurolozi su razmijenili stručne i iskustvene informacije sa kolegama iz drugih neuroloških centara, što ima  neprocjenjiv značaj kako za akademski tako i za praktični rad.

Rad Berlin

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava