Skamo CUM predavanja

Na Odjeljenju za urgentnu medicinu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", medicinski tehničar Muamer Škamo, održao je predavanje o tehnikama prenošenja pacijenta za vrijeme transporta i važnosti postavljanja pacijenta u odgovarajući položaj.

Skamo CUM predavanja 2

Prilikom transporta bolesnika, bilo u vozilu hitne medicinske pomoći ili pri transportu u hospitalnim uslovima (npr. na drugo odjeljenje), posebnu pažnju treba posvetiti pravilnom transportnom položaju.
Transportni položaj pacijenta zavisi od vrste oboljenja ili povrede, tj. od njegovog zdravstvenog stanja i potreba. Pacijent mora biti u potpunosti zbrinut. Prije početka transporta pacijent treba biti stabiliziran i osiguran na transportnim nosilima.

Najčešći načini transporta bolesnika su:

  • polusjedeći
  • ležeći položaj u „liniji"
  • Fowlerov položaj
  • koma položaj.

Detaljnije informacije možete pogledati u prilogu.

 

D O W N L O A D

Download icon