ORL kongres 1

Troje ljekara iz Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" aktivno je učestvovalo na 4. kongresu otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga FBiH, koji je održan u Konjicu. Naučni skup je organizovalo Udruženje otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga FBiH. Kongres je ponudio sveobuhvatan pregled najnovijih dostignuća u otorinolaringologiji i cervikofacijnoj hirurgiji. Glavne teme kongresa su bile iz oblasti onkologije, otologije, fonijatrije, OSA (Obstructive Sleep Apnea), rinologije. Uvodno predavanje je održao američki professor emeritus, Eugene N. Myers, svjetski poznati specijalista iz hirurške onkologije glave i vrata. Ljekari iz Opće bolnice Sarajevo prezentirali su radove o slijedećim temama:

ORL kongres 2

Dr. Bojan Jurišić – Large neck mass as a result of war injury. Case report

ORL kongres 3

Dr. Edina Hrenovica – Nostril hemangioma. Case report

ORL kongres 4Mr. sci. dr. Lejla Begović-Hadžibajrić – Retrospektivna studija terapija, prognoza i komplikacija hroničnih sinusitisa.