JUMBO OBS

Povodom „ Dana sestrinstva" u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš" upriličeno je druženje uposlenika. Medicinske sestre i tehničari su nezaobilazna karika u svakoj zdravstvenoj ustanovi, pa tako i u Općoj bolnici. Vrijednim i predanim radom stekli su veliko povjerenje i simpatije naših pacijenata. Kratak predah od posla bio je prilika da im prof. dr. Sebija Izetbegović, direktorica bolnice, uputi riječi zahvalnosti za dosadašnji savjestan rad i odličnu saradnju.