JUMBO OBS

Povodom „ Dana sestrinstva" u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš" upriličeno je druženje uposlenika. Medicinske sestre i tehničari su nezaobilazna karika u svakoj zdravstvenoj ustanovi, pa tako i u Općoj bolnici. Vrijednim i predanim radom stekli su veliko povjerenje i simpatije naših pacijenata. Kratak predah od posla bio je prilika da im prof. dr. Sebija Izetbegović, direktorica bolnice, uputi riječi zahvalnosti za dosadašnji savjestan rad i odličnu saradnju.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI