Irnesa MKB

Za uposlenike Odsjeka za mikrobiološku dijagnostiku Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš", laboratorijski tehničar Irnesa Šenderović održala je predavanje o načinu prikupljanja i mikrobiološkom ispitivanju urina. Predavanje je realizovano u okviru ovogodišnjeg plana kontinuirane edukacije osoblja bolnice.

Urin je tekućina kojom se iz organizma, preko urinarnog trakta, izlučuju otpadni produkti metabolizma i strane štetne stvari. Formira se u bubrezima, sabira se u mokraćnoj bešici i napušta je preko uretre.
Zdrav čovjek izlučuje oko 1-2 l urina, prosječno oko 1,5 l. Sastav mokraće kod zdravih ljudi ovisi od mnogo faktora kao što su dob, prehrana, opskrbljenost organizma tekućinom, fizička aktivnost i razni vanjski faktori.

Kada šaljemo urin na mikrobiološko ispitivanje uzimamo srednji mlaz (prvi mlaz urina izmokriti van posude, srednji u posudu, a zadnji mlaz van posude),tri dana za redom. Prethodno je potrebno svaki put izvršiti odgovarajuće pranje genitalne regije kako bi se kontaminacija svela na minimum ili potpuno izbjegla.
Uzimanje urina pomoću katetera treba izbjegavati jer se može unjeti infekcija iz uretre u mokraćnu bešiku.
Kod male djece mogu se upotrijebiti sterilne plastične vrećice za sakupljanje urina koje se stavljaju nakon pranja genitalnih regija i uklanjaju odmah poslije uriniranja.

Šta može da utiče na rezultate testa?

  • Upotreba diuretika (lijekova ili sredstava koji pospješuju izmokravanje) ili pijenje velike količine tečnosti povećavaju količinu urina. Ovo može relativno sniziti koncentraciju bakterija i uzrokovati netačnost rezultata testa.
  • Skorašnja upotreba antibiotika ili uzimanje velike doze vitamina C mogu spriječiti ili usporiti razvoj bakterija u urino kulturi.
  • Nepravilno uzimanje, zaraženost ili dugotrajno držanje na toplom uzorka urina mogu biti uzrok netačnih rezultata testa. Urin zbog svog sastava predstavlja idealnu podlogu za razmnožavanje bakterija. Stoga je njegov brz transport do laboratorije obavezan.Ukoliko ne postoji mogućnost dostavljanja urina u laboratoriju odmah nakon uzimanja, potrebno ga je do dostavljanja držati u frižideru na + 4°C.

Urin ispitujemo mikroskopski i kulturelno radi postavljanja ispravne mikrobiološke – etiološke dijagnoze (detalji u priloženom radu).

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava