Sanela J lab 1

U okviru nastavka kontinuirane edukacije u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš", laboratorijski tehničar Sanela Joura, govorila je o jednom od tipova velike porodice megaloblastnih anemija - pernicioznoj anemiji. Edukacija je organizovana za osoblje Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku.

Sanela J lab 2

Anemija je stanje koje predstavlja smanjenje broja eritrocita u krvi. Praćeno je smanjenjem hemoglobina i hematokrita ispod normalnih vrijednosti.
Perniciozna anemija je najčešći oblik megaloblastne anemije koji je uslovljen nedostatkom vitamina B12.
Do nedostatka vitamina B12 dolazi zbog odsustva unutrašnjeg (intrinzičnog) faktora (UF) želudačanog soka ili izostanka njegovog djelovanja, a koji omogućava samu resorpciju vitamina B12.
U krvi oboljelih postoje antitjela protiv parijetalnih ćelija epitela sluzokože želuca i antitjela protiv unutrašnjeg faktora.
Ovu anemiju prati usporena replikacija DNA, usporene diobe ćelije, remećenje sazrijevanja u eritrocitopoezi, granulocitopoezi i trombocitopoezi uz dominaciju megaloblastne eritropoeze.

Najčešći uzroci perniciozne anemije su:

  • Genetski smanjeno stvaranje unutrašnjeg faktora
  • Stvaranje defektnog unutrašnjeg faktora
  • Destrukcija ili atrofija parijetalnih ćelija
  • Djejstvo antitjela prema unutrašnjem faktoru

Perniciozna anemija pogađa jednu od 2500 osoba. Podjednako je zastupljena i kod žena i kod muškaraca.

Bolest karakterišu tri grupe simptoma:

  • Simptomi anemije
  • Simptomi vezani uz probavni sistem
  • Neurološki simptomi
  • Bolest je hroničnog toka i dovodi do smrti ako se ne liječi.
  • Liječenje se provodi primjenom vitamina B12.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava