Red, rad i disciplina

Pismo

Obećanje koje je dala prije dvije godine, kada je stala na čelo Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo , da će pored ostalog, u ovoj Ustanovi vladati red, rad i disciplina, a da će pacijenti dobiti najbolju zdravstvenu uslugu, prof. dr. Sebija Izetbegović, direktorica bolnice, u potpunosti je ispoštovala.
U ovoj, sada modernoj zdravstvenoj ustanovi , posvećuje se maksimalna pažnja svim pacijentima. Stručnost i profesionalnost je ono što pacijenti Opće bolnice stalno ističu u svojim pismima zahvale . Takvo je i pismo koje je poslala naša pacijentica, kojoj je zdravstveno osoblje Opće bolnice , kako kaže , spasilo život nakon bezbroj pogrešnih dijagnoza i lutanja u drugim zdravstvenim ustanovama. Pacijentica ističe i zahvaljuje se na stručnosti, nesebičnoj ljudskosti koja se rijetko susreće , te svakom redu
koji vlada u bolnici.

Prenosimo „Zahvalnicu" u cijelosti.