Poštovani,

Radi prevencije mogućeg širenja gripe na bolničke pacijente, molimo članove familije i prijatelje pacijenata koji su na liječenju u našoj ustanovi, da im u što manjem broju dolaze u posjetu.
Ovo se posebno odnosi na pacijente koji se liječe u jedinicama intenzivne njege i terapije.

Ove mjere opreza i prevencije smatramo važnim te vas molimo za razumijevanje i njihovo poštivanje.

MENADŽMENT BOLNICE

Gripa 2015 1Gripa 2015 2