A.S. sL 1

Ljekari različitih specijalnosti u svakodnevnom radu se često susreću sa potrebom propisivanja antibiotika. Stoga je tu aktuelnu temu, a u okviru realizacije plana kontinuirane edukacije u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš", predstavila mr.dr. Anela Šubo, specijalizant interne medicine.

A.S. sL 2

Pronalazak antibiotika i njihova upotreba u liječenju infekcija jedno je od najznačajnijh dostignuća moderne medicine. Međutim, njihova neopravdana i neracionalna primjena dovela je do razvoja rezistentnih sojeva bakterija otpornih na liječenje što predstavlja veliki problem za bolesnika, drušvo i naučnu zajednicu. Stoga se i borba protiv otpornosti na antibiotike ubraja u prioritete Svjetske zdravstvene organizacije i Vijeća Evropske Unije, koje od svih zemalja članica zahtijevaju organiziranje niza aktivnosti radi kontroliranja razvoja i širenja otpornosti na antibiotike.
Tokom proteklih 30 godina razvoj novih antibiotika značajno je usporen a mogućnosti za liječenje infekcija izazvanih rezistentnim uzročnicima koji su u porastu, postaju sve ograničenije.
Bakterije imaju dobro razvijene mehanizme genetske prilagodbe i rezistencija se može razviti na svaki antibiotik koji je u primjeni. Rezistencija na antibiotike se javlja kao posljedica zloupotrebe lijaka od strane ljekara, farmaceuta ili pacijenta. Stoga politika racionalne primjene antibiotika podrazumijeva uzimanje kultura i identifikaciju uzročnika bakterijske infekcije, nadzor obrazaca lokalne rezistencije (antibiogrami) i savjetovanje sa specijalistima (infektolog, mikrobiolog, farmaceut), a sve radi smanjenja bakterijske rezistencije u populaciji.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI