Za medicinske tehničare hirurškog odjeljenja Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš", održano je predavanje o perioperativnoj njezi i zadacima medicinske sestre kod pacijenata sa aneurizmom abdominalne aorte. Predavači su bili medicinski tehničari Armin Hadžić i Enis Dedić.

Armin hir web 1

Aneurizma abdominalne aorte je lokalizovano proširenje najvećeg krvnog suda u abdomenu.
Zadaci medicinske sestre pri prijemu pacijenta su: otvoranje liste bilansa tečnosti, češće provjetravati prostorije u kojoj pacijenti borave, pacijentu objasniti da je prestanak pušenja obavezan (ukoliko se radi o pušaču), briga oko dijetalnog režima ishrane, izvršiti sve predradnje neophodne za operativni zahvat.
Medicinska sestra obavezno mora voditi računa o mogućoj pojavi simptoma koji ukazuju na rupturu abdominalne aorte, tj. njenog iznenadnog prsnuća. Najčešći simptomi su: bol u abdomenu, pulsirajuća masa u abdomenu, otok na jednoj ili obje noge i snižen krvni pritisak.
Preoperativnu njegu čine sljedeći postupci: pacijentu uraditi laboratorijske nalaze, izvršiti trebovanje krvi, vršiti kontrolu krvnog pritiska, obrijati pacijenta. Nakon operativnog zahvata pacijent se smješta na intenzivnu njegu.

Armin hir web 12
Postoperativni zadaci medicinske sestre uključuju ordiniranu terapiju, kontrolu sadržaja drenova, redovnu njegu pacijenta, previjanje rane.
Iako je operativni zahvat završen, medicinska sestra mora vršiti stalni nadzor nad pacijentom i pri pojavi bilo kakvih sumnji odmah obavijestiti ljekara.
Neke od komplikacija koje se mogu javiti su: popuštanje grafta, infekcija rane, pojava krvarenja u abdomenu, nastanak embolije i nastanak nekih komplikacija nad drugim organima.
Medicinska sestra je veoma važan faktor u cijelom toku ove bolesti, opreznost mora biti na visokom nivou, uz potpunu posvećenost pacijentu, radi što bržeg ozdravljenja i preveniranja komplikacija.


D O W N L O A D

Download icon