U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, na Odjeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, realizovano je još jedno predavanje u okviru interne, kontinuirane edukacije fizioterapeuta. Predavač je bila Sabina Siručić, viši fizioterapeutski tehničar, a govorila je o značaju primjene kineziterapije u ranoj rehabilitaciji pacijenata poslije cerebrovaskularnog inzulta.

Kineziterapija Sabina

Cerebrovaskularni inzult (moždani udar) je stanje akutnog poremećaja moždane cirkulacije sa prolaznom ili trajnom moždanom disfunkcijom. Definicija isključuje vaskularnu patologiju uzrokovanu traumom, neoplastičnim ili infektivnim procesom.

Cerebrovaskularni inzult je jedan od nejčešćih uzroka smrti i invalidnosti u odrasloj  populaciji suvremenog društva. Ukupna učestalost cerebrovaskularnih bolesti u Europi se kreće između 5 i 8 na 1000 stanovnika. Podaci upozoravaju na povećanje učestalosti cerebrovaskularnog inzulta kod osoba u produktivnoj životnoj dobi. Čak 46 % slučajeva otpada na osobe između 45 i 59 godina života.

Kod ovog oboljenja faktore rizika dijelimo na:

nepromjenljive (životna dob, pol, nasljeđe);

uslovno promjenljive (arteriska hipertenzija, dijabetes melitus, kardijalna oboljenja); promjenljive ; loše navike (pušenje, konzumiranje alkohola, fizička i mentalna neaktivnost, gojaznost).

Uzrok nastanka može biti tromboza - inzult se najčešće razvija postepenim narastanjem žarišnih neuroloških ispada ili embolija - nema dovoljno vremena za uspostavljanje kolateralnog krvotoka, pa se simptomi razvijaju brže.

Da bi tretman bio uspješan potrebno je rehabilitaciju početi na vrijeme, dok se nisu razvile kontrakture i dok nema patoloških promjena mišićnog tonusa. Stoga je rana rehabilitacija ključna u zbrinjavanju bolesnika s preboljelim moždanim udarom, jer oni vrlo često imaju teška oštećenja i funkcionalna ograničenja kretanja i percepcije. Intenzitet rehabilitacijskog programa ovisi o statusu bolesnika i o stepenu njegove tjelesne nesposobnosti.

D O W N L O A D

Download icon