Za ginekologe odjeljenja Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš", dr. Adnan Pezo održao je predavanje u kome je bilo govora o etiologiji, simptomatologiji, dijagnostici i liječenju sindroma policističnih jajnika (PCOS = engl. policystic ovary syndrome).

Dr Pezo prezentacijaq

  • PCOS je najčešći endokrinološki poremećaj kod žena povezan s neplodnošću te kratkoročnim i dugoročnim metaboličkim komplikacijama. Karakterišu ga poremećaj menstruacijskog ciklusa, hiperandrogenizam i policistični izgled jajnika.
  • Često je udružen s debljinom i hiperinzulinemijom.
  • Hiperinzulinemija se čini jednim od glavnih patofizioloških mehanizama kojim se objašnjavaju brojni poremećaji koji su sastavni dio ovog sindroma.
  • PCOS treba liječiti bez obzira na životnu dob.
  • Liječenje ovisi o simptomima i znakovima ovog sindroma te reprodukcijskim željama pacijentica.
  • Unatoč tomu što je katkad neizvjesno i neočekivano, rano otkrivanje i pravodobno liječenje PCOS-a može ne samo smanjiti i ukloniti navedene kliničke simptome i manifestacije već i spriječiti razvoj dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti te nekih karcinoma u kasnijoj životnoj dobi.

D O W N L O A D

Download icon