Eldin Lalic-2

Fizioterapeut Eldin Lalić na Odjeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš", održao je predavanje za sve tehničare bolnice, o temi „Cervikalni bolni sindrom".
Radi se o vratnom bolu koji je često prisutan u današnjoj populaciji. Pacijentima se može pomoći terapijom, a prevenirati edukacijom.

Eldin Lalic-1

Pod cervikalnim bolnim sindromom podrazumijevaju se oboljenja i povrede cervikalne kičme i mekih tkiva vrata sa bolom kao dominantnim simptomom.
Ne postoji trajno ni potpuno rješenje za ovaj problem, no moguće su remisije i usporavanje toka bolesti kroz neke metode.

Bol u vratu bar jednom u životu ima trećina populacije. On prolazi za oko mjesec dana kod 70%, a poslije ovog perioda kod većine od preostalih 30% slučajeva. Akutni bol u vratu rijetko prelazi u hronični.

Bol u cervikalnoj regiji često dolazi i zbog prinudnog stava tijela u toku radnog procesa: najčešće spuštena glava, pognuta ramena, kifotično držanje za računarom, radnim stolom, volanom i sl. Klinički sindrom se može reprezentovati kroz bol u vratu, ramenima i lopaticama, rukama i glavi.

Terapija može biti kauzalna, što podrazumijeva otklanjanje uzroka bola, a ako se uzrok ne može indentifikovati i ukloniti, primjenjuje se simptomatska terapija. Posturalne vježbe i edukacija se provode u kasnijoj fazi liječenja. Kako se recidivi vratnog sindroma ne bi ponavljali, treba redovno primjenjivati naučene vježbe, a svoj radni prostor ergonomski organizovati.

Mnogi cijelo radno vrijeme provode u sjedećem položaju. Stoga je važno po nekoliko puta ustati, istegnuti se ili prošetati, popraviti držanje i vježbati.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI