Sarajevo, 14.11. 2013. godina

Od 14-17 novembra.

 

U Općoj bolnici "Prim. dr Abdulah Nakaš" u Sarajevu u toku je “Druga škola magnetne rezonance 1.5T i 3.OT.”

Druga skola magnet 0Druga skola magnet 01Ovaj naučni skup okupio je 40 učesnika i trideset eminentnih predavača iz regije, svijeta i BiH. Za četiri dana, koliko traje škola magnetne rezonance, biće održano 45 predavanja o najsavremenijim dostignućima iz oblasti radiologije.

Škola se  održava pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti BiH. Stručni skup ima regionalni karakter, a organizovali su ga udruženja radiologa iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Makedonije.Druga skola magnet 3Druga skola magnet 4Druga skola magnet 5

Učesnicima 2. škole magnetne rezonance 1.5T i 3.0T će biti dodijeljeni certifikati o učešću, bodovani sa 15 bodova od strane Ljekarske/Liječničke komore.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava