Erahic1

Za medicinske tehničare Odjeljenja za hirurgiju realizovana su dva predavanja iz otorinolaringologije. Predavač je bila medicinska sestra Elvira Rahić sa Odsjeka za ORL.

Erahic2

Trauma vanjskog uha

Trauma uha podrazumijeva nasilno oštećenje ušne školjke i vanjskog slušnog kanala izazvano isključivo dejstvom spoljašnjih faktora. Po vrsti, traume uha mogu biti mehaničke (uzrokovane oštrim ili tupim predmetom) i termičke (smrzotine i opekotine).

Cerumen obturans meati acustici - priprema i asistencija medicinskog tehničara kod lavaže zvukovoda

Obstrukcija slušnog kanala cerumenom je jedna od najčešćih patologija u otologiji. Cerumen (ušni vosak) prestavlja fiziološki produkt. Ima zaštitnu ulogu, inhibira rast bakterija i gljivica. Spontano se luči, a ponekad može da začepi slušni kanal usljed većeg nakupljanja. Odstranjuje se u otorinskim ambulantama, određenom procedurom. Sam postupak je kratkotrajan i bezbolan. Njega izvodi obučeni medicinski tehničar koji prije samog početka proceduru objasni pacijentu.

D O W N L O A D

Download icon