Ginekologija 24-02-2014-0

Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu, donaciju od 63 kompleta posteljina i 20 pamučnih dekica, uručila je Sanja Todorović - Vujičić, direktorica FAMILY-PLUS-a. Donacija, prije svega, ima za cilj pomoć osoblju bolnice u svakodnevnom radu, a pacijentima boravak u bolnici učiniti ugodnijim, kazala je ovom prilikom gosp. Todorović-Vujičić.

Ginekologija 24-02-2014-2

FAMILY-PLUS je ekskluzivni i ovlašteni partner Cryo-Save-a za BiH vodeće evropske i svjetske porodične banke matičnih ćelija. Cryo-Save od početka rada u BiH doprinosi razvijanju svijesti o značaju pohranjivanja matičnih ćelija. Kao društveno odgovorna firma šalje poruku i poziv drugim kompanijama da kroz svoj rad doprinesu i radu drugih, svima jako značajnih javnih ustanova. „Društveno odgovorno poslovanje smatramo dužnošću. Cryo-Save u BiH na taj način djeluje već 5 godina realizujući brojne značajne projekte kazala je direktorica FAMILY-PLUS-a. Između ostalog, data je pomoć u osnivanju škola za trudnice na području cijele BiH, besplatni priručnik za trudnice, informativni bilten za stručnu i opštu javnost, kongresi za stručnu javnost, besplatno pohranjivanje za 43 porodice koje u užoj porodici imaju člana oboljelog od oboljenja koje se može tretirati matičnim ćelijama, pomoć udruženjima, studentskim organizacijama, i dr. Ove projekte i slične donacije nastavljamo i u budućnosti“, izjavila je Sanja Todorović - Vujičić i zahvalila se medicinskom osoblju Opće bolnice Sarajevo na dosadašnjoj saradnji. U proteklom periodu oko 1.000 porodica iz Kantona Sarajevo pohranilo je matične ćelije u Cryo-Save-u.

Ginekologija 24-02-2014-4

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI