DIJABETES 2016

Svake godine, 7 aprila, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) odabere prioritetno područje globalnog javnozdravstvenog interesa za temu Svjetskog dana zdravlja. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja je dijabetes. Ovu hroničnu metaboličku bolest karakterizira povišen nivo glukoze (šećera) u krvi što može s vremenom dovesti do teških oštećenja srca, krvnih sudova, očiju, bubrega i nerava. Prevalencija dijabetesa je stalno u porastu u posljednjih nekoliko desetljeća, posebno u nisko i srednje razvijenim zemljama.

U svijetu oko 347 miliona ljudi boluje od dijabetesa.
Ova globalna epidemija se sve više povezuje sa debljinom i smanjenom tjelesnom aktivnošću.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI