Indeks članka

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. god.

Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabavki:

Anex 2 dio B zakona:

  

Izuzeće iz primjene Zakona član 10:

Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki putem direktnog sporazuma za nabavke roba, usluga i radova na godišnjem nivou za 2024. godinu:

 

Odluke o izboru za direktne sporazume: 

 

Juli 2024

 

 

 


Juni 2024

 

 


Maj 2024

 


April  2024

 


Mart  2024

 


Februar  2024 


Januar  2024 

 

 

Odluka o izboru-Interventni servis Aspiracionih pumpi

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava