OBS pacijenti

U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo,  od uvođenja novog načina rada , za proteklih četrdesetak dana,  je  urađeno  blizu  800 operativnih zahvata a oko 4000 pacijenata  je pregledano . Svo ovo vrijeme su ogromne gužve kako na  Urgentnom centru tako i na specijalističko – konsultativnim kabinetima.

Koliko je moguće u ovakvim uslovima i pacijenti i osoblje  poštuju  sve preporučene epidemiološke mjere zbog pandemije koronavirusa.

Građani  Kantona  Sarajevo  su  zbog višemjesečnog zatvaranja zdravstvenih ustanova , u proteklom periodu , predugo čekali na rješavanje svojih zdravstvenih tegoba  i zbog toga je   ovoliki  priliv pacijenata, kojima  je potrebna   adekvatna zdravstvena njega.

O tome  svjedoče statistički podaci koje donosimo u nastavku a odnose se na

ukupan broj  pruženih usluga  za period 17.07.– 26.08.2020.g / do 7.00.h/.

Urgentni centar: Ukupno pregledano 3806 pacijenata. Preko Urgentnog centra u bolnicu primljeno njih 350 pacijenata.

Ukupan broj prijema u bolnicu 1090 a ukupan broj otpusta  1148.

Broj ambulantnih operacija 203, broj elektivnih operativnih  zahvata 513,

Broj hitnih operativnih  zahvata 144.

Odjeljenje za radiologiju: Ukupan broj pregleda 7901

Kontrastna dijagnostika  14, Muskuloskeletna dijagnostika 2781,CT dijagnostika 596, UZ dijagnostika 3287 i  MRI dijagnostika 362.

Odjeljenje za hirurgiju:

Opća hirurgija : 1067,Ambulantne operacije(preko kabineta):77,Urologija: 3419, Cistoskopija: 84, Ortopedija :2295,Plastična hirurgija : 81,Vaskularna hirurgija: 298,Otorinolaringologija : 495,Audiovestibulometrija 150,Timpanometrija: 8,Oftalmologija : 524.

Odjeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju:  Anesteziološka ambulanta 457 pregleda.

Odjeljenje za internu medicinu:

Kabinet za opću internu medicinu: 416,

Kabinet za dermatovenerologiju :802,

 Kabinet za infektologiju: 38,  Savjetovalište za dijabetes:99 ,

Kabinet za gastroenterologiju: 454,

Kolonoskopije :37

Rektosigmoidoskopija: 10

Polipektomija : 2

Biopsija :10

Kabinet za kardiologiju

Kardiološki pregledi : 301

UZ srca : 99

Ergometrije:26

Holtermonitoring: 40

Scintigrafija  miokarda sa farmakološkim opterećenjem 6

Kabinet za pulmologiju :425 pregleda,

Spirometrije : 10

Pleuralna punkcija :16

Odjeljenje za nuklearnu medicinu:  734 pregleda

Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:303 pregleda

Broj pregleda na ginekološko-akušerskom  kabinetu:

ginekoloških pregleda 361,

akušerskih pregleda 594.

Odjeljenje za neurologiju :

Kabinet za neurologiju 249 pregleda,

Ukupno pregleda   496

Kabinet za TCD  21

Kabinet za CDKSV  50

EEG  15

EMNG 7

Usluga  35

Odjeljenje za pedijatriju

Odsjek za opću pedijatriju :115

Odsjek za dnevnu bolnicu i prijem: 81

Odsjek za neonatologiju :172

Ambulantni pregledi : 253

Usluge pružene roditeljima /PCR/ : 7

Ukupno na odjeljenju za pedijatriju:607