OBS i KS

Na  Urgentnom centru Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ tokom jučerašnjeg dana je  pregledano 106  pacijenta a  preko Urgentnog centra  u bolnicu je primljeno 8 pacijenata  i urađene su 2 ambulantne operacije. U bolnicu na dalje liječenje jučer je  primljeno 39 pacijenata a otpušteno 49.

Na Odjeljenju za radiologiju je urađeno ukupno  315 pregleda:CT dijagnostike 16, UZ dijagnostike  166 pregleda, Muskoskeletna dijagnostika 93 /166 ekspozicija/, RTG pluća  23 pregleda, Operaciona sala 1 pacijent /20 ekspozicija/.

Prijem u Bolnicu  po odjelima : Opća hirurgija 4, Urologija 1,Ortopedija 2, Oftalmologija 4, Otorinolaringologija  7,Ginekologija 10, Akušerstvo 2,Pulmologija  1, Neurologija 3, Pedijatrija 2,  Neonatologija 2.

Operativni zahvati:Tokom jučerašnjeg dana je urađeno 12 planiranih operacija  i 4 hitna operativna zahvata.

Pregledi na specijalističko konsultativnim službama za 24.08.2020.g / do 14.00.h/


                       Odjeljenje za hirurgiju

Kabinet za ortoprediju  115 pregleda,Kabinet za opću hirurgiju 37 pregleda,

Kabinet za vaskularnu hirurgiju 19,Kabinet za cistoskopiju 2,Kabinet za ORL  35, Kabinet za  audiovestibulometriju  14,Kabinet za  timpanometriju  2,Kabinet za oftalmologiju 14.

                     Odjeljenje za internu medicinu

Kabinet za opću internu medicinu 10,Kabinet za dermatovenerologiju 44,

Kabinet za infektologiju 3,Kabinet za gastroenetrologiju ukupno  21 pregled, gastroskopija 6, kolonoskopija 1,  Kabinet za kardiologiju  12  kardioloških pregleda i 1 ultrazvuk srca,  Kabinet za pulmologiju 18 pregleda , 1spirometrija, Odjeljenje za  anesteziju ukupno 5 pregleda,Kabinet za  anesteziološke preglede  4, bolnički pregled 1.

Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo : 22 ginekološka pregleda i  37 akušerskih te  2 poroda.

                                    Odjeljenje za neurologiju

 Neurološka ambulanta  7 pregleda, Kabinetuza CDKSV 1, Neurološki pregledi na Urgentnom centru 3.

Nuklearna medicina :8 pregleda,  Scintigrafija 3, Kabinet za nuklearnu medicinu 5.

Odjeljenje za fizikalnu medicinu ukupno 29 pregleda.


                                Odjeljenje za pedijatriju

Odsjek za opću pedijatriju 6,Odsjek za dnevnu bolnicu i prijem 2,Odsjek za neonatologiju 8,Ambulantni pregledi 10.