Jučerašnje osnivanje Senata Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ naišlo je na oduševljenje medicinskih stručnjaka, kako u BiH, tako i u dijaspori. U Opću bolnicu se javljaju dokazani ljekari, sa svih strana svijeta , nudeći besplatno svoju pomoć i svoja znanja i vještine koje bi prenjeli mladim kolegama ove Ustanove. Svi zajedno pozdravljaju uvezivanje struke i nauke , jer samo tako zdravstvo može napraviti značajan iskorak .
Kako odlično funkcionišu društvene mreže, naši ljudi u dijaspori su upoznati sa situacijom u BiH ,ne samo u zdravstvu ,već uopće. Ljekari koji su nam se javili kažu , da tamo gdje žive imaju status i novac, ali da im je srce u BiH i da imaju veliku želju da pomognu domovini, sada institucionalno.
Zbog toga je prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, v.d. direktor Opće bolnice , na čiju inicijativu je i formirano ovo savjetodavno tijelo Ustanove, predložio da se formira i grupa : dopisni čalnovi Senata Opće bolnice - „Bolnica nade“. Tako će dragocijena pamet,koja je rasuta po cijelom svijetu u koncentraciji sa domaćom pameti sigurno dati veliki benefit za zdravstvo uopće.
Vrata Senata Opće bolnice ostaju i dalje otvorena, za sve dobronamjerne i konstruktivne stručnjake , kao i prijedloge koji će doprinjeti da zdravstvene usluge koje pružamo našim građanima budu kvalitetnije i bolje.
Jučerašnji spisak članova Senata Opće bolnice , od jutros je proširen sa novim članovima, koji su svakako dobro došli.

SenatOBS

Acc.prof. dr. Halima Resić ,prim.prof. dr. sci. med. Nada Koluder-Ćimić, prof.dr. Zehra Dizdarević,prof, prof. dr. Ljiljana Oruč, prof. dr. Zulejha Merhemić,prof. dr. Šerif Bešlić, prof. dr. Jasenko Karamehić, prof. dr.Emir Solaković, prof. dr. Senad Mehmedbašić, prof. dr. Mirsad Kacila, prof. dr. Zoran Hadžiahmetović,prof. dr. Sanko Pandur, prim. dr. Šukrija Đozić , prim. dr. sci. dr. Adnan Dizdar, ,prim. dr. Ibro Gavrankapetanović, doc.dr. sci.med. Jasmina Gutić, dr. Ibrahim Pačo, prim. dr. Mehmed Javorić , prim.dr.Josip Jurišić , prim. dr. Youssef Hajir, prim. dr. Momir Šmitran, prim. dr. Milena Lovre –Bilbija , mr.sci.dr. Semin Bećirbegović ,prim.mr.sci.dr. Senad Maksić, dr. Sead Željo, prim. dr. Karlo Masak, prim. dr. Milan Mandilović , prim. dr. Hasan Leto, dr. Suad Fazlagić, dr. Jozica Baralić, prim. dr. Fahrudin Kulenović , prim.dr. Željko Ler, prim.dr. Dragan Stevanović , prim.dr. Sarija Agić , prim.dr. Faruk Kulenović, dr. Zlatko Mahić,prim. dr. Izedin Mačkić, prim.dr. Ibrahim Fazlagić,prim.dr. Edib Jerlagić.